POLÍTICA DE
PRIVACItat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixi i accepti abans de seguir navegant.

Platea Consultants, pàgina web propietat de PLATEA STRATEGY CONSULTANTS, S.L.  

En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. El convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits. Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

• Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar els serveis que ens requereixi.

• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.

• Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Platea Consultants ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals:

• Identitat del Responsable: Platea Strategy Consultants, S.L.
• Nom comercial: Platea Consultants
• Correu electrònic: info@plateaconsultants.com
• Activitat: Agència de Comunicació

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal:

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerim el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als objectius del tractament. En funció a la finalitat, l’informarem de el termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

• Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

¿Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a Platea Consultants procedeixen de:• 

• Formulari de contacte
• Formulari de subscripció

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Platea Consultants estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
• Solicitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

• Sol·licitar la seva rectificació o supressió

• Sol·licitar la limitació del seu tractament

• Oposar-se a el tractament

• Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Les opcions per accedir, modificar o suprimir les seves dades són: 

• Sol·licitar el canvi mijtançant correu electrònics a info@plateaconsultants.com

• Sol·licitar el canvi per escrit a Platea Consultants, Passeig de Gràcia, 26, 3, 08007 Barcelona

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Platea Consultants deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

• El tractament estigui basat en el consentiment

• Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari és connecta a aquesta web, per exemple, per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contratació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Platea Consultants. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el su consentiment perque la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per plateaconsultants.com, Només com es descriu en l’Avís Legal i a la present Política de Privacitat.

A Platea Consultants ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent objectiu per cada sistema de captura (formularis):

• Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Empresa i Telèfon per respondre als requeriments dels usuaris de plateaconsultants.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de Siteground Spain S.L. (B87194171) proveïdor de Platea Consultants dins de la UE.

• Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les dades personals: Nom i email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari al realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de Mailchimp (proveïdor de Platea Consultants) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

• Per gestionar les xarxes socials. Platea Consultants pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de plateaconsultants.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Platea Consultants. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Platea Consultants. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Platea Consultants amb domicili a Passeig de Gràcia, 26, 3, Barcelona, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors .

Platea Consultants no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

 

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

• Mentre es mantingui la relació mercantil.

• Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

• Període a partir de l’última confirmació d’interès: 1 any.

Secret i seguretat de les dades

plateaconsultants.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

plateaconsultants.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Platea Consultants s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal ).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se, Platea Consultants, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Aplicacions de tercers

Les aplicacions en què s’indiqui que són titularitat de tercers, poden comportar la transmissió de dades de caràcter personal als titulars de les mateixes -Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.. Platea Consultants no guarda cap informació de caràcter personal en aquestes transmissions, únicament utilitza les funcionalitats de l’aplicació corresponent i, per tant, no es fa responsable del tractament de dades que puguin realitzar aquests tercers, i l’usuari que opta per fer-les servir resta subjecte a els termes i condicions que aquests hagin acordat amb els titulars de tals aplicacions.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a plateaconsultants.com exonerant (Platea Consultants), de qualsevol responsabilitat a l’respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Platea Consultants en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Platea Consultants en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat
Platea Consultants es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Platea Consultants anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus Comercials
D’acord amb la LSSICE, plateaconsultants.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, plateaconsultants.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Revisat el 25-03-2022